Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Our business

WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH W TYM SEZONIE NA FARMĘ GASKAINS


W tym roku wiosna w Anglii jest bardzo zimna i zbiory owoców będą opóźnione o około 3 tygodnie.

Prosimy, osoby, które miały rozpocząć pracę przed 20 maja 2013 o przyjazd nie wcześniej, jak 20 maja 2013.

Osoby, które miały rozpocząć pracę po 20 maja proszone są o opóźnienie przyjazdu o 1 tydzień.


Przykład:

Stara data rozpoczęcia pracy Nowa data rozpoczęcia pracy


07/05/2013 20/05/2013

13/05/2013 20/05/2013

27/05/2013 03/06/2013

29/05/2013 05/06/2013

itd.


Jest mało prawdopodobne, że będziemy mieć pracę przed 20 maja. Po 20 maja będzie jej bardzo dużo!

Dla osób, które miały rozpocząć pracę po 6 czerwca, daty pozostają bez zmian.

Wszelkie pytania prosimy kierować na email (recruitment@gaskains.co.uk). W przypadku, gdy zmiana daty przyjazdu bedzie niemożliwa, prosimy również o kontakt emailowy.

Oczekujemy na Wasz przyjazd i mamy nadzieję, że gdy już sezon się rozpocznie, będzie długi i owocny.


Pozdrawiam,

Mark Gaskain

English Bulgarian Romanian Latvian Polish Slovakian Czech Lithuanian skip